زندگی شوق رسيدن به همان فردايی ست که نخواهد آمد.

بعدازسرمای زمستون جاده هابارسفرميبندن وبهارمياد،اماآغازيه پايان توراهه.بادهمه چی روتکون ميده ودلتنگيهاراحت ميان سراغ آدما. می خوام بيشتربنويسم ولی بعضی وقتاکلمات ازمن ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 4 بازدید

زير نور مهتاب...

برف پاييزکه مياد همه زيباييهاسکوت ميکنن.سکوتی که تابينهايت ادامه داره.نقش کبودی ازسرما رودل آسمون نشسته.اين سکوت تاابدباقی ميمونه؟کلاغا قارقارميکنن.بايدلونشونوازنوبسازن. پاييزهميشه برام ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 6 بازدید
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
1 پست
آبان 84
4 پست